Institut de Recerca Hittorica - Universitat de Girona

Els moviments de pobles a l’època medieval II


XII Seminari de cultura escrita e Visuale 'Josepa Arnall Juan'

Girona (E), 10 dicembre - 11 dicembre 2015