Institució Milà i Fontanals - CSIC Catalunya

Tripulacions i vaixells a la mediterrània medieval

Fonts i perspectives comparades des de la Corona d’Aragó

Seminari Internacional

Barcelona (E), 25 settembre - 26 settembre 2014