Càtedra d'estudis medievais del Comtat d'Urgell

Formes de convivència a la Baixa Edat Mitjana

A 600 anys de la fi del Comtat d'Urgell

XVIII Curs d'Estiu Comtat d'Urgell

Balaguer (E), 10 luglio - 12 luglio 2013