ARQHISTEC Food Economies and Population Dynamics in Western Mediterranean
EPIDEMED Más allá de la Peste Negra

Fam i mortalitat a l’Europa medieval i moderna: relacions i interaccions


11è Seminari Crisis i cicles en la Història

Lleida (E) [online], 1 giugno 2022