Departament de Història Medieval i Ciències i Tècniques Historiogràfiques - Universitat de València

El tesoro del rey: administración financiera y contable de la hacienda regia en la corona de Aragón (siglos XIV-XV)


Seminario

València (E), 19 novembre - 20 novembre 2020