Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals "Espai Poder i Cultura" - Univesitat de Lleida
Institut d'Estudis Catalans
Observatori de l'Alimentació - Universitat de Barcelona

El blat i la carn a la Catalunya medieval

Mercat, crisis alimentàries i polítiques públiques d'abastament (II)

2on Seminari "Crisis i cicles en la Història"

Barcelona (E), 12 gennaio 2011