Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals "Espai Poder i Cultura" - Univesitat de Lleida
Institut d'Estudis Catalans
Institut Europeu de la Mediterrània

Ciutats mediterrànies

L'espai i el territori

Seminari Internacional

Barcelona (E), 22 novembre - 25 novembre 2016